Setting

Gratis verzending in Nederland en België

Voor 17:00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Privacy verklaring

Jouw privacy is gewaarborgd

Jouw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Web-Sjops BV, zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien je dit niet wenst, laat je dit ons weten via e-mail info@amazer.nl. Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. Je hebt recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in jouw gegevens of klachten over privacy richt je aan info@amazer.nl.


Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Websjops BV van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Websjops BV geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Websjops BV bekende adres en blijft je aansprakelijk voor de door je bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.


Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. 
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op jouw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van jouw eigen browser-instellingen.


E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service-e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van bestellingen en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als je ons via onze site jouw postadres en/of jouw telefoonnummer meedeelt, zullen wij deze enkel gebruiken in relatie met bestellingen die je bij ons plaatst.


Beveiligde server

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.


Reageren?

In het geval we jouw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacy beleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat  jouw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt je contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van Websjops BV, waaronder dit privacy beleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Loading...
Bezig met laden...